Δήμος Αργιθέας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία

Ξεκίνησαν το μεσημέρι σήμερα (Τεταρτη 1/8/2018) και συνεχίζονται μέχρι και την 20η Αυγούστου και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Στο νομό Καρδίτσας οι θέσεις που αντιστοιχούν είναι 361 και μοιράζονται στους ακόλουθους φορείς ως εξής: Δήμος Αργιθέας 20, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 20, Δήμος Μουζακίου 60, Δήμος Παλαμά 70, Δήμος Σοφάδων 75, Κέντρο Αποκατάστασης (πρωην ΚΕΠΕΠ) 5 και Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 111.

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά φορέα:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1