Ζητούνται Ιατροί (ΙΥΥ) για την Αργιθέα

Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην προκήρυξη των κενών και κενούμενων θέσεων των Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από:

α. ιατρούς με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, β. ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και γ. ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 18η Σεπτεμβρίου 2018.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 18η Σεπτεμβρίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Mπορείτε να τις δείτε εδώ.

 

1209

5η ΔΥΠε

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

& ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

#ΠΙ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ#

ΑΓΟΝΟ

(ΦΕΚ 703/Β/10-9-93)17/10/18

1212

5η ΔΥΠε

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

& ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

#ΠΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΓΟΝΟ

(ΦΕΚ 732/Β/2-10-89)

13/8/2018

1214

5η ΔΥΠε

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

& ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

#ΠΙ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ

ΑΓΟΝΟ

(ΦΕΚ 771/Β/31-12-92)26/09/17

1215

5η ΔΥΠε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

& ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

#ΠΙ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

ΑΓΟΝΟ

(ΦΕΚ 732/Β/2-10-89)16/08/18

1227

5η ΔΥΠε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

#ΠΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΑΓΟΝΟ

ΦΕΚ 703/Β/10-9-93)21/12/18

1217

5η ΔΥΠε

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΙ ΜΑΡΑΘΟΥ

20/02/19

 

 

Σ΄ όλα τα Ιατρεία υπάρχει αξιοπρεπής χώρος διαμονής του ιατρού, όπως και στήριξη από τον δήμο Αργιθέας

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

 

ΟΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΕΣ (ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ) ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕ