Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις για τη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της Πίνδου και Χασίων ως περιοχών εκτατικών παραγωγικών συστημάτων - Κυριακή 9/12/2018, Mouzaki Palace

Στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 HNV-LINK η περιοχή της Θεσσαλικής Πίνδου και των Χασίων-Αντιχασίων έχει επιλεχθεί ως μια ζώνη πιλοτικών εφαρμογών και καινοτομιών για την υποστήριξη και ανάδειξη των χαρακτηριστικών Υψηλής Φυσικής Αξίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η πρόθεση δημιουργία ενός Κέντρου Συντονισμού Δράσεων Υποστήριξης Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας σε συνεργασία με τους Δήμους αυτής της περιοχής λόγω του πλούτου και των ιδιαιτεροτήτων τους αξιολογήθηκε θετικά από τους ευρωπαίους συνεργάτες και ως η πλέον καινοτομική δράση.

Για την ενημέρωση σχετικά με την άτυπη έως τώρα λειτουργία αυτού του Κέντρου αλλά και την πληθώρα καινοτομικών εργαλείων τα οποία δύναται το Κέντρο να θέσει στην διάθεση των παραγωγών για τη παραγωγή τοπικά ποιοτικών και ταυτοτικών πρϊόντων οργανώνει συνάντηση διαβούλευση με τους κυριότερους συμμετέχοντες αυτού του Κέντρο: τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, νέους αγρότες και Ερευνητικούς φορείς.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 11.30, στο Μουζάκι, στο ξενοδοχείο Mouzaki Palace.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.30

: Άφιξη προσκεκλημένων

 11.30-11.40

 : Έναρξη - Υποδοχή

 11.40-12.00

 : Κέντρο Συντονισμού Δράσεων Υποστήριξης Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας: σημαντική οργανωσιακή καινοτομία στην Πίνδο

12.00–12.45

: Συζήτηση : Οργάνωση και λειτουργία

 12.45–13.00

 : Δυσκολίες στην εγκατάσταση ενός νέου ως παραγωγός

 

12.15–12.45

 : Καινοτομικά Εργαλεία

Εμπειρίες από τις επισκέψεις σε ομάδες του δικτύου HNV-Link

12.45-13.45

: Συνεργασίες και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη λειτουργία του Κέντρου

 Προτάσεις και συζήτηση

 14.00

 : Κλείσιμο συνάντησης

 

H πρόσκληση σε μορφή PDF