Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού - Απαιτείται τεράστια προσοχή!!!

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τη νύχτα της Παρασκευής σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 21/25-09-2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από τη νύχτα της Παρασκευής 25-09-2020. Ο μηχανισμός του Δήμου έχει τεθεί σε επιφυλακή και επαγρύπνηση. Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να επιδείξουν μεγάλη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

 Παρακάτω το Δελτίο Καιρού:

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

 

ΣΧΕΤ.:   α.- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)

               β.- Η υπ’ αριθ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

               γ.- Η υπ’ αριθ. 8898/12-12-2019 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

 

  1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 21/25-09-2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από τη νύχτα της Παρασκευής 25-09-2020.
  2. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την επιδείνωση του καιρού, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εν λόγω επιδείνωση.
  3. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).

Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 21/25-09-2020

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Aξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

 

 

Νικόλαος Γεντέκος

Αστυνομικός Διευθυντής

 

 

-Ο-

Διοικητής

Σπυρίδων Αθ. Πέτρου

Υποστράτηγος ΠΣ

Εσωτερική διανομή (αποστολή με e-mail)

Γραφείο κ. Διοικητή ΕΣΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1-14    Aποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας   

    α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων

    β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας *

* Ενημέρωση Δήμων

15-40  Περιφέρειες όλης της χώρας.

            α. Γραφείο Περιφερειαρχών

           β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας **

**Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε

41.      Υ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ

FAX: 210-6469828

42.      ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ

FAX: 213-1527970

43.      ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α

FAX: 213-1527709

44.      Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ

FAX: 210-6828382

45.      ΥΝΑΝΠ./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ

FAX: 210-4633096

46.      Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β./Κ.ΕΠ.Υ.

FAX: 210-6823625, 210-6823698

47.      Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β

FAX: 213-2143254, 213-2143222

 

1.     Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

FAX: 210-6917944

2.     Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

FAX: 213-1364401

3.     Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

αποστολή με email

4.     Γραφείο Υφυπουργού Πολ. Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

αποστολή με email

5.     Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη

FAX: 210-6911995

6.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

αποστολή με email

7.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης

FAX: 210-6915388

8.     ΥΠ.Υ.ΜΕ /ΓΓ Μεταφορών

αποστολή με email

9.     ΥΠ.Υ.ΜΕ /ΓΓ Υποδομών

αποστολή με email

10. ΥΠ.Υ.ΜΕ /ΓΓ Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης   

      Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

αποστολή με email  (FAX : 210-6451994)

11. ΥΠ.Υ.ΜΕ /Δ/νση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών-Δ8

αποστολή με email

12. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17

αποστολή με email (FAX: 210-6927640)

13. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / Δνση Υ.Σ.Τ.Σ.Α.-Δ14

αποστολή με email

14. ΥΠ.Υ.ΜΕ / Υ.Π.Α

FAX: 210-8944279, 210-3532536

15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 2310-475936)

16. Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α

FAX: 210-5248657

17. Ο.Σ.Ε/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚ

FAX: 210-5222535

18. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

FAX: 2310-599019

19. ΤΡΑΙΝΟΣΕ

αποστολή με email

20. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α

αποστολή με email (FAX : 210-5246663)

21. ΟΑΣΑ

αποστολή με email (FAX : 210-8220774)

22. ΟΑΣΑ / ΘΕΠΕΚ

αποστολή με email (FAX: 210-6430880)

23. ΟΣΕΘ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 2310-483071)

24. ΟΑΣΘ

FAX: 2310-929973, 2310-951379

25. ΣΤΑΣΥ Α.Ε

FAX: 210-3223935

26. Ο.Σ.Υ Α.Ε

FAX: 210-4931902, 210-4922075

27. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

FAX: 210-3540095

28. FRAPORT GREECE

αποστολή με email (FAX: 214-4000308)

29. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε & ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

αποστολή με email

30. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε/ΚΔΚ

FAX: 210-6635579

31. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 2710-412050)

32. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 22960-95558)

33. NEA ΟΔΟΣ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 22620-41042)

34. ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 22620-41042)

35. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 2410-741087)

36. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ

αποστολή με email (FAX: 210-6858786)

37. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

αποστολή με email (FAX: 26340-32444)

38. Δ.Ε.Η  Α.Ε (Γενικός Διευθυντής)

FAX: 210-5241300

39. Δ.Ε.Η  A.E (Κέντρο Πληροφοριών Δικτύων)

FAX: 210-5234379

40. ΔΕΗ ΑΕ Δνση Υγείας & Ασφάλειας

αποστολή με email και με FAX: 210-5221167   

41. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ

FAX: 210-5126999

42. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΣΣΜ

FAX: 210-3461163

43. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΛΕΣ

FAX: 210-6220730

44. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ

αποστολή με email (FAX: 210-9235735)

45. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε.

αποστολή με email (FAX: 210-2144411)

46. ΕΥΑΘ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 2310-212439)

47. ΓΓΠΠ / Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

αποστολή με email

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

*** Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αποστέλλεται στον αναγραφόμενο αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)

WOGR91 LGAT 250800

ΑΜΕΣΟ

 

ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ

Ελληνικό, 25-09-2020/1100 C

Α.Α. 21/2020

ΠΡΟΣ: ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

 

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τη νύχτα της Παρασκευής

(25-09-2020) και από τα βορειοδυτικά, με έντονα φαινόμενα που το Σάββατο θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους εντάσεως έως 8 μποφόρ.

 

Πιο αναλυτικά, θα επηρεαστούν:

 

  1. Τη νύχτα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (25-09-2020) το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

 

  1. Το ΣΑΒΒΑΤΟ (26-09-2020):

 

    α. Τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και βαθμιαία η δυτική Πελοπόννησος. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

 

    β. Βαθμιαία από τα δυτικά η Μακεδονία και το απόγευμα η Θράκη, με εξασθένηση από τα δυτικά τις απογευματινές ώρες.

 

    γ. Πιθανώς η δυτική και η βόρεια Θεσσαλία έως το μεσημέρι.

 

  1. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τη ΔΕΥΤΕΡΑ (28-09-2020) εκ νέου τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

 

 

ΤΜΧΗΣ ΕΜΚ / ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ - ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

ΚΩΝ. ΖΕΪΝΗ

 

ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ

ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ

 

Το δελτίο καιρού σε μορφή PDF.