Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αργιθέας μέχρι και την Τετάρτη 30-9-2020

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αργιθέας από την Δευτέρα 28/9/2020 έως και την Τετάρτη 30/9/2020 εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή το διήμερο 18 & 19 Σεπτεμβρίου.

Παρακάτω αναλυτικά η σχετική απόφαση:

ΘΕΜΑ: «Κλείσιμο σχολείων λόγω αδύνατης και επικίνδυνης πρόσβασης στους σχολικούς χώρους».

ΑΠΟΦΑΣΗ  151 / 2020

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας 

 

          Έχοντας υπόψη:

  1. Τις  διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή το διήμερο 18 & 19 Σεπτεμβρίου, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του οδικού δικτύου, την διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και η πρόσβαση στους σχολικούς χώρους είναι αδύνατη και επικίνδυνη.
  3. Το γεγονός ότι δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές του εσωτερικού οδικού δίκτυου του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  Από Δευτέρα 28-09-2020 μέχρι και Τετάρτη 30-09-2020, το κλείσιμο των εξής σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργιθέας,  λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή το διήμερο 18 & 19 Σεπτεμβρίου, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του οδικού δικτύου και η πρόσβαση στους σχολικούς χώρους είναι αδύνατη και επικίνδυνη.

-Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Ανθηρού
-Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Αργυρίου


                                                                   

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 

 

Ανδρέας  Στεργίου