Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη δύο εργαζομένων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην πλήρωση δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τη ΣΟΧ 02/2017 προκήρυξη, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» στο Δήμο Αργιθέας, σύμφωνα με την Αριθμ 136/27-10-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας και του υπ΄αριθμ 3297/7-11-2017 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Προέγκριση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με ΣΟΧ».

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια ενός έτους με περιθώριο ανανέωσης ως την ολοκλήρωση του προγράμματος και αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:

Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών (1)
ΠΕ Ψυχολόγων (1)

 

Οι πίνακες σε μορφη PDF