Η Επιτροπή Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ και η ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» συνεδριάζουν την Παρασκευή 16 Μαρτίου στο Μορφοβούνι έδρα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Μαρτίου στο Μορφοβούνι, έδρα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα από την  ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» και Επιτροπή Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ.

Στις 13:00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ».

Στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας της ΚΕΔΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Ορεινών Δήμων για θέματα που αφορούν τους μικρούς Ορεινούς Δήμους της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας. Η συνάντηση αυτή είχε αποφασιστεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα.

Οι προκλήσεις  και τα θέματα σε μορφή PDF

Επιτροπή Ορεινών Δήμων της Κ.Ε.Δ.Ε

ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ»