ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Δ.Ε.Κ ΜΕ Α.Α. 10/2019, ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ

Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 40802/22.05.2019 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/19.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις αυτές παρέχεται εκ νέου μια χρονικά προσδιορισμένη δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας, ανάλογα τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν, και την αντίστοιχη, κλιμακωτά αυξανόμενη, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που αποτελούν παρακολούθημα της κύριας οφειλής.

Προέγκριση 5ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4η παράταση εργασιών) του 1ου Υποέργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», του Δήμου Αργιθέας, του Μέτρου 7.2, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 179630

Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2019 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των υπαίθριων πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, επιβάλλει την εντατικοποίηση ελέγχων εφαρμογής των απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις υπ'αριθ.4/2012 & 9/2000 Πυροσβεστικές Διατάξεις.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις:
  1. του Ν.1650/1986 ¨Για την προστασία του περιβάλλοντος¨ (ΦΕΚ 160 Α/16.10.1986) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002).
  2. του Ν.2244/1994 ¨Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 168 Α/7.10.1994).

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να λαµβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του "Ελληνικού Κτηµατολογίου"  http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx, µέσω της οποίας, και µόνο, µπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά το περιεχόµενο αυτού. Η προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 15-03-2019 και λήγει την 27-06-2019. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή λήγει την 17-07-2019.

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες, σε ποσοστό 75%, για τη χορήγηση δανείων, προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (κατοικίες, ιεροί ναοί, κτίρια κοινωφελούς σκοπού) που προκάλεσε ο σεισμός της 31ης Αυγούστου 2018 στα διοικητικά όρια Α) Δήμων Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσας, Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Β) Δήμων Καλαμπάκας, Πύλης, Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει ότι:

Στο πλαίσιο του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη Ρύθμιση Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΑΊ33)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α'43).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α'87), όπως ισχύει.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (12-05-2019) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 / 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Την απόφαση αριθ. 41/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού .

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) διοργανώνει την 2ηκατασκήνωση εθελοντών ορειβατών στο Λεοντίτο Αργιθέας από Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Μαΐου.

Η εθελοντική αυτή δράση γίνεται σε συνεργασία με την Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, την μονή Παναγίας Σπηλαιώτισσας Αγράφων και τον Δήμο Αργιθέας με σκοπό την ανάδειξη του περιπατητικού και ορειβατικού τουρισμού με θρησκευτικό ή/και μνημειακό ενδιαφέρον.

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Καρδίτσας των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 και των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

1 2 34 5 6 7 8 9 10