"Της γραφειοκρατίας το ...ανάγνωσμα"

Τα παρακάτω βήματα-ενέργειες απαιτούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων και τα αιρετά όργανα για να ολοκληρωθεί μια σύμβαση έστω των 6 χιλ.€ και ο Νοών Νοείτω!!!

1ο    ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΧΡΟΝΟΒΟΡΟ)

2ο    ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3ο  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.000,00 ΕΥΡΩ)

4ο    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Ο.Ε. - Δ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5ο     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

6o   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

7ο     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Ο.Ε. "Η Δ.Σ.)

8ο     ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

9ο     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

10ο     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

11ο     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

12ο     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

13ο     ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

14ο     ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

15o      ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

16ο     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

17o     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ( ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000, 00 €)

18o     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

19ο     ΣΥΜΒΑΣΗ    .

20ο   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.500,00 Ή ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ )

21ο   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ    - .

22ο  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

23ο   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

24ο   ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΝΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

25o     ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

26o     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

27o     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ (ΟΤΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ  1.000 ΕΥΡΩ)

28o     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

29o     ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Κ.Τ.Λ.

30o     ΤΑΜΕΙΟ Κ.Τ.Λ.

ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

Έλεος!!!!!!

 

1 2 34 5 6 7 8 9 10