Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε  στη δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  28-9--2020  ημέρα Δευτέρα     και ώρα    13:00 μ.μ. σύμφωνα  και  με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄,  την αριθ. 163  με αριθ. πρωτ.  33282/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ. πρωτ.  60249/22-9-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  28-9-2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     2593    / 24-9- 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο

9η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2020  ( Γ΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  3.000,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και  συντήρηση των  Σχολικών κτιρίων του Δήμου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2021 για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  του  κ. Σωτηρίου Κων/νου του Αθανασίου   για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  της  κ. Ποζιού Παναγιώτα του Ιωάννη     για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  του  κ. Καλαμπαλίκη Ηλία του Δημητρίου   για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  του  κ. Κουτσικάκη Αθανάσιο του Κων/νου   για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους   ΄΄Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργιθέας΄΄

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα:  10ο

 Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή  του Δήμου  στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας/ oenet.gr   &  έγκριση συνδρομής  έτους  2020.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση Υδρομαστευτικών έργων του Δήμου Αργιθέας».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα: 12ο

Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

 Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1

Πούλιος

Χαράλαμπος

Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού

2

Κωφός

Στυλιανός

Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου

3

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών

4

Κορλού

Όλγα

Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου

5

Τσιατσιάνης

Ηλίας

Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου

6

Καμπούρης

Δημήτριος

Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών

7

Στεργιούλης

Ιωάννης -Γεώργιος

Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου

8

Σταμούλης

Νικόλαος

Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου

9

Χασιώτης

Γεώργιος

Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας

10

Καναβός

Βασίλειος

Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού

11

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας

12

Μερεντίτης

Κωνσταντίνος

Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών

13

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού

14

Σακελλάρης

Γεώργιος

Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης

15

Τσιβόλας

Λάμπρος

Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς

16

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου

17

 

 

Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού 

18

 

 

Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου 

19

 

 

Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου

20

 

 

Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.

 

 

1 2 34 5 6 7 8 9 10