Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 30-10-2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί  η 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή   30-10-2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄, την αριθ. 163  με αριθ. πρωτ.  33282/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ. πρωτ.  60249/22-9-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Παρασκευή   30-10-2020 από ώρα 12:00 έως 17:00 είτε ηλεκτρονικά στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Σε περίπτωση που οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει με fax:2445350419, ή με τη χρήση sms προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Παπαδήμα Ηλία κιν.6974793866).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  30-10-2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     2957    / 26-10- 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο

10η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος στους δικαιούχους α). Πολύζου Γεωργία του Λάμπρου β). Νάνου Βάϊο του Σεραφείμ και γ). Μινκάκη Αργυρώ του Λάμπρου από  Δημοτικά τέλη (ύδρευσης κ.τ.λ.).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη τριών  (3) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  τροποποίηση πρ/σμού  αποδοχή  και κατανομή  δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Σχολικές μονάδες για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου    1.100,00 €   και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

    Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολές  σχολικών μονάδων Δήμου Αργιθέας  για το σχολικό  έτος 2021-2022.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

    Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης χώρου από ΠΕΔ Θεσσαλίας για την στέγαση γραφείου του Δήμου Αργιθέας στην Καρδίτσα - Έγκριση απομακρυσμένης τηλεφωνικής σύνδεσης και πρόσβασης ασφαλείας μέσω του δημόσιου δικτύου (syzefxis)   του Δήμου Αργιθέας  στην Καρδίτσα.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης Περί Σχεδίου δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχή  Πίνακα υλοτομίας του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Βραγκιανών τμήματος 12 Διαχειριστικό έτος 2020  που συντάχθηκε δωρεάν από τον κ. Κατσάρα Γεωρ. Αχιλλέα.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχή  Πίνακα υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Ανθηρού συστάδας 4δ Διαχειριστικό έτος 2020  που συντάχθηκε δωρεάν από τον κ. Κατσάρα Γεωρ. Αχιλλέα.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης – παράτασης υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έως 30 – 06 – 2022

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου της τροποποιημένης Α.Υ. Ι.Μ.(Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα) της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα

Θέμα:  15ο

-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ανανέωσης συμβάσεων του Υπηρετούντος προσωπικού της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα

Θέμα: 16ο

Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

 Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1

Πούλιος

Χαράλαμπος

Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού

2

Κωφός

Στυλιανός

Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου

3

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών

4

Κορλού

Όλγα

Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου

5

Τσιατσιάνης

Ηλίας

Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου

6

Καμπούρης

Δημήτριος

Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών

7

Στεργιούλης

Ιωάννης -Γεώργιος

Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου

8

Σταμούλης

Νικόλαος

Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου

9

Χασιώτης

Γεώργιος

Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας

10

Καναβός

Βασίλειος

Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού

11

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας

12

Μερεντίτης

Κωνσταντίνος

Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών

13

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού

14

Σακελλάρης

Γεώργιος

Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης

15

Τσιβόλας

Λάμπρος

Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς

16

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου

17

 

 

Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού 

18

 

 

Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου 

19

 

 

Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου

20

 

 

Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου

 

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.

 

1 2 34 5 6 7 8 9 10