Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία την Πέμπτη 12/01/2017 και Παρασκευή 13/01/2017 στο Δήμο Αργιθέας

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Λάμπρου Τσιβόλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αργιθέας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2017

ΘΕΜΑ: «Κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας».

Ο Δήμαρχος Αργιθέας, έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α' «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, ισχυρού παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Για την Πέμπτη & Παρασκευή 12-13/01/2017, το κλείσιμο των εξής σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, λόγω χιονόπτωσης, ισχυρού παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους:

-Δημοτικό σχολείο Ανθηρού

-Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Αργυρίου

-Δημοτικό Σχολείο Πετρωτο