Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01-04-2018 μέχρι και 31-08-2019»-ανακατανομή αρμοδιοτήτων

Απόφαση για ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων από 1ης Απριλίου 2018 είχαμε στο Δήμο Αργιθέας με απόφαση του Δημάρχου Λάμπρου Τσιβόλα.

Ειδικότερα αντιδήμαρχοι ορίζονται οι: Γεώργιος Κατσιάνης με αντιμισθία, Νικόλαος Τουραλιάς με αντιμισθία, ο Ιωάννης Τσιάκαλος με αντιμισθία και Γεώργιος Παλαμάς χωρίς αντιμισθία (με δήλωσή του).

Εντελμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι Αθανάσιος Καραγεώργος και Ζαχαρούλα Τουραλιά.

Ολόκληρη η απόφαση του δημάρχου κ. Λάμπρου Τσιβόλα