«Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την β' τριμηνιαία έκθεση οικονομικής επιτροπής που αφορά την ολοκλήρωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 2016 ».

Δείτε την απόφαση..

Κατεβάστε την εδώ