1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Αργιθέας (Ο.Τ.Α.), Ανθηρό , Τ.Κ.43060, Τηλέφωνο: 2445350410-413, Fax: 2445350418, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: https://www. dimosargitheas. gr

Ο Δήμος Αργιθέας  διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα   οικονομική   προσφορά   βάσει   τιμής   για   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019.  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Η  μελέτη του έργου που αναφέρεται  στον ανωτέρω τίτλο συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου ΑΡΓΙΘΕΑΣ  και αφορά εργασίες του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Σuγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

Ο Δήμος Αργιθέας προκήρυξε δημόσια σύμβαση ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»  εκτιμώμενης αξίας 214.919,35 € (πλέον ΦΠΑ).

Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά δημοπρασίες που θα προχωρήσει άμεσα ο δήμος Αργιθέας για έργα που θα ανακουφίσουν τους δημότες των χωριών, με προτεραιότητα εκείνα τα χωριά που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία: «Συντήρηση υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Αχελώου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας για το έτος 2018» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.410,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/08-08- 2016).

Ο Δήμος Αργιθέας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας » με προεκτιμώμενη αμοιβή 23.128,69€ (χωρίς ΦΠΑ).

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του προβαίνει ο  Δήμος Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό Ν. Καρδίτσας με τις ειδικότητες:

α. Έναν (1) ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων έργου Φορτωτή

β. Έναν (1) ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων έργου (JCB)

Στην  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου δύο ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020», προχωρά ο Δήμος Αργιθέας.

Ο Δήμος Αργιθέας  διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα   οικονομική   προσφορά   βάσει   τιμής   για   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018.  

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 13/09/2017 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43065, τηλ. 2445350403 Αντιδήμαρχος υπεύθυνος τμ. προμηθειών Παλαμάς Γεώργιος (κιν. 6973479270).